O roślinach na Pałukach i Kujawach

O roślinach na Pałukach i Kujawach

Rzecz działa się w krainie Pałuk i Kujaw pachnącej świeżością lasów, gdzie na falujących polach znajdowały się zadrzewienia śródpolne. Pomiędzy krętymi rzekami, drogami i ścieżkami istniały miasta, miasteczka oraz wsie. Ludzie żyli tam dniem codziennym, starając się łączyć koniec z końcem. Żyli i umierali w rodzinach wielopokoleniowych. Gospodynie tradycyjnie upiększały swoje posesje według lokalnie przyjętych […]